Apie Kasko draudimą

Kasko draudimas – tai draudimas, skirtas savanoriškai apdrausti automobilį ar kitas transporto priemones. Draudėjas, kaip įvyksta draudiminis įvykis, atlygina apsidraudusiajam patirtą žalą. Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo prievolė Lietuvoje yra numatyta įstatymiškai. Nors, nukentėjusiajam, įvykus eismo įvykiui yra atlyginama apsidraudusiojo padaryta žala, visgi, nei vienas vairuotojas negali dėl savo turto jaustis saugus. Kasko draudimo teikiamomis paslaugomis dažnai naudojamasi, kai norima apsaugoti savo investicijas į automobilį. Priklausomai nuo sutarties rūšies draudiminiu įvykiu yra laikoma transporto priemonės vagystė, gaisras, turtą niokojantys vandalizmo atvejai, avarija, gamtinių stichijų padaryta žala.

 

Kasko draudimo kaina yra labai įvairi, kadangi ją įtakoja daugelis faktorių, todėl gali siekti net iki 10% transporto priemonės vertės. Draudikas, atsižvelgdamas į tam tikrus rizikos kriterijus (transporto priemonės pagaminimo data, modelis, vairuotojo vairavimo patirtis ir ankstesnių draudiminių įvykių skaičius) nustato konkrečią draudimo kainą. Kasko draudimu gali būti draudžiami tiek motociklai, tiek automobiliai, tiek priekabos, tiek sunkvežimiai. Draudimo paslaugas siūlančios bendrovės nustato konkrečias draudimo sąlygas.

 

Atskira Kasko draudimo bendrovė dirba pagal atskirus darbo metodus bei atskirus principus, kuriais vertinamos Kasko draudimo kainos. Todėl pasirenkant draudiką reikia atsižvelgti į visas draudimo bendrovės keliamas sąlygas, mokėjimo tvarką dėl įmokų bei išmokų, sąlygas, kurioms esant įvykęs įvykis draudiminiu nebus laikomas. Pavyzdžiui, Kasko draudimas apsidraudusiajam nebus išmokėtas jei transporto priemonę avarijos metu jis vairavo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, siekdamas naudos avariją padarė specialiai, avarijos metu planavo nusižudyti ir t.t. Sutartyje privalo būti nurodyti visi nedraudiminiai Kasko draudimo atvejai.

 

Dažnai Kasko draudimas siūlomas su tam tikra frančize, kuri reiškia, kad yra minimalios žalos nustatymas, iki kurios transporto priemonė nėra draudžiama. Taigi, pasirinkus frančizės metodą taikantį Kasko draudimą, į sutartį yra įtraukiama minimali suma iki kurios padaryta žala Kasko draudimo bendrovės nėra vertinama. Tiek draudimo bendrovei, tiek klientui toks Kasko draudimo būdas yra naudingas, kadangi draudimo bendrovės sumažina administracines išlaidas taikydamos frančizę, kurios esant smulkiam įvykiui gali viršyti draudimo išmokos sumą, o tuo tarpu klientas pasirinkdamas frančizę sumažina draudimo įmokos kainą, nes frančizės suma  yra iš galutinės paskaičiuotos sumos.

 

Apsisprendžiant draustis Kasko draudimu ar nesidraust, visų pirma reikėtų įvertinti Kasko draudimo reikalingumą bei savo galimybes. Tiems, kurie vairuoja naujus automobilius, Kasko draudimas yra puiki priemonė, sumažinti finansinę žalą, kuri atsirado nepageidaujamų įvykių metu. Visiškai suprantama, kad finansiniai praradimai avarijos ar vagystės atveju gresia nemaži, tuo tarpu investicija yra maža, palyginus su galima rizika. Norint Kasko draudimu drausti ne naują automobilį, reikia atsižvelgti į kiekvieną individualų atvejį atskirai, t.y. būtina įvertinti rizikos ir planuojamų draudimui išleisti lėšų dydį, gerai apsvarstyti draudimo sąlygas, visus neigiamus ir teigiamus padarinius. Be to, pravartu įvertinti ateities planus, kadangi, kai kurios bendrovės gali pritaikyti nuolaidų, draudžiant transporto priemonę ilgesniam laikui.