Ūkio draudimas

Ūkininko turto draudimas

 

Kiekvienas ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio veikla, žino, kiek investicijų reikia skirti siekiant sėkmingų rezultatų vystant žemės ūkio veiklą. Pasirinkus ūkininko turto draudimą, galite apsaugoti gamybinius pastatus, žemės ūkio techniką, įrenginius, inventorių, žemės ūkio gamybos atsargas nuo galinčių veiklą įtakoti rizikų. Jos gali atsirasti visiškai netikėtai dėl ugnies, vandens, gamtinių jėgų, vagystės, piktavališko trečiųjų asmenų sugadinimo ir kitais atvejais. Pasirinkę Ūkininko turto draudimą turėsite laisvę pasirinkti ir susikomplektuoti galinčias veiklą įtakoti rizikas bei kelis draudimo objektus drausti vienu draudimo liudijimu skirtingomis draudimo sąlygomis.

 

Gyvūnų draudimas

 

Vieną, tris ar kelis šimtus gyvūnų laikančiam ūkininkui svarbu yra stabilumas, veiklos tęstinumas ir saugumas siekiant planuojamų rezultatų. Pasirinkus Gyvūnų draudimą galite apsaugoti laikomus galvijus, arklius, kiaules, avis ir ožkas, grynaveislius šunis ir kitus gyvūnus nuo rizikų, dėl kurių gyvūnai gali netikėtai nugaišti, žūti ar būti sunaikinti. Ši paslauga suteikia draudimo apsaugą nuo gamtinių jėgų, neužkrečiamų ir užkrečiamų ligų, ugnies, gaisro, vagystės, traumų, išorinio poveikio ir kitais atvejais. Pasirinkę šį draudimą turėsite laisvę pasirinkti ir susikomplektuoti apdraudžiamų rizikų sąrašą, taip pat galėsite pavienius gyvūnus, gyvūnų bandas ir kompleksus drausti skirtingomis draudimo sąlygomis.