Statybų draudimas

Statybų draudimas yra draudimo paslaugos, skirtos apsisaugoti nuo finansinės žalos, susijusiomis su statybomis.

 

Statybų draudimo paslaugos skirstomos į tokias rūšis:

 

Statybų visų rizikų draudimas.  Statybos draudimu apdraudžiamas statinys ir/arba statinio darbai, medžiagos, įranga ir kita, nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų veiklos ir kitų draudimo sutartyje numatytų rizikų.

 

Rangovų civilinės atsakomybės draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas yra skirtas atlyginti žalą, atsiradusią tretiesiems asmenims, tarp jų ir statinio savininkams, praeiviams bei kitiems, dėl neteisingai suprojektuoto ar pastatyto statinio.

 

Statybų sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas. Statybų darbų sandoriai dažnai yra labai didelės vertės ir siekia milijonus litų. Todėl visada yra svarbu apsaugoti visų dalyvaujančių šalių interesus.

 

Kitos statybų draudimo rūšys.