Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Nors kiekvienas iš mūsų jaučiamės saugūs, tačiau nelaimingi atsitikimai mus gali ištikti bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje – mokykloje, darbe, universitete, taip pat ir namie, kur mes turėtume jaustis itin saugūs. Taigi, nelaimingi atsitikimai mums gali ištikti kiekvieną dieną, kur mes bebūtume, todėl draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gali būti tai, ko mums reikia, norint išvengti didelių išlaidų įvykus nelaimingiems atsitikimams, nes šias išlaidas ar jų dalį gali padengti draudimo įmonė.

 

Reikia pastebėti, jog daugelis žmonių skeptiškai žiūri į draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, nes galvoja, jog jiems nieko negali nutikti. Taigi, žmonėms sunku objektyviai suvokti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų reikalingumą. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų reikalingumą apibūdinantys kriterijai yra tokie:

 

Šeimos finansinė padėtis. Šis kriterijus yra vienas svarbiausių, kadangi, jeigu šeimą išlaiko tik vienas šeimos narys, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gali būti vienintelis garantas, jog atsitikus nelaimei bus padengtos gydymo išlaidos. Be abejo, žmogui, kuris vienintelis išlaiko šeimą, nėra lengva apsispręsti dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, kadangi tai susiję su papildomomis išlaidomis, tačiau reikia įvertinti tai, jog net mažiausios įmokos už draudimą nuo nelaimingų atsitikimų gali apmokėti ne tik visas gydymo išlaidas, bet ir išlaidas, susijusias su nukentėjusiojo reabilitacija.

 

Kitas kriterijus, įtakojantis apsisprendimą dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų yra darbo pobūdis. Savaime suprantama, jog visi darbai gali būt skirstomi pagal rizikos laipsnį, t.y. vieni darbai yra didelės rizikos, kiti – mažesnės. Tarkim, žmogui, kuris dirba statybos ar anglies kasybos sektoriuje, yra daugiau galimybių patiri nelaimingą atsitikimą, nei žmogui, kuris dirba banke ar restorane. Taigi, tiems, kurie dirba padidintos rizikos sąlygomis, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra būtinas, kadangi tik šis draudimas nelaimės atveju gali padengti visas gydymo bei reabilitacijos išlaidas.

 

Visgi nelaimingi atsitikimai kiekvienam iš mūsų gali nutikti ne tik darbe, einant gatve, bet ir namie, t.y. ten, kur kiekvienas iš mūsų turėtume jautis saugūs. Žmonės namuose gali nukentėti įvairiai: lipdami laiptais, tvarkydami namų aplinką ir pan. Taigi, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir namuose įvykus nelaimei gali padėti išvengti finansinių išlaidų, susijusių su gydymu bei reabilitacija.