Verslo nutrūkimo draudimas

Įmonių verslo nutrūkimo draudimas – draudimo rūšis, suteikianti apsaugą dėl galimų finansinių nuostolių, susidariusių įmonėje dėl draudžiamojo įvykio.

 

Koks įvykis yra draudžiamasis?

 

Apsidraudus šiuo draudimu, bus atlyginti finansiniai nuostoliai, kurie atsiranda dėl turtinių nuostolių įmonėje (gaisro, sprogimo ir kitų turto draudimo sutartyse išvardintų apdraustų rizikų).

 

Kas gali būti apdrausta?

 

Verslo nutrūkimo draudimu apdraudžiami šie galimi finansiniai nuostoliai pertraukus veiklą:

 

- Negautas pelnas;

- Pastovūs kaštai:

bankų palūkanos;

atlyginimai darbuotojams;

kiti ilgalaikiai pastovūs įsipareigojimai;

nusidėvėjimas;

- Dalis kintamųjų kaštų įmonei palaikyti.

 

Kodėl reikalingas šis draudimas?

 

- Po draudžiamojo įvykio įmonė įgyja galimybę neprarasti suplanuoto pelno;

- Po draudžiamojo įvykio įmonė išlaiko galimybę įvykdyti pastoviuosius finansinius įsipareigojimus;

- Atlyginami ne tik materialūs nuostoliai, bet įmonei padedama grįžti į pradinį lygį, kokiame ji buvo iki įmonės veiklos pertraukimo;

- Ši draudimo rūšis siūloma kartu su turto (kilnojamojo ir nekilnojamojo) draudimu, todėl operatyviai atnaujinusi veiklą įmonė išlaiko galimybę neprarasti rinkos dalies.