Transporto draudimas

Privalomas civilinės atsakomybės draudimas

 

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimas atlygina autoįvykio metu kaltininko padarytą žalą kitiems asmenims bei jų turtui.

 

Privalomu vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu gali būt apdrausti:

 

- lengvieji automobiliai;

- mikroautobusai ir autobusai;

- lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai;

- traktoriai ir savaeigiai mechanizmai;

- lengvųjų ir krovininių automobilių priekabos.

 

KASKO draudimas

 

KASKO draudimas, dar vadinamas Savanorišku transporto priemonių draudimu, atlygina Jūsų bendrovės transporto priemonei padarytą žalą.

 

KASKO draudimu gali būt apdrausti:

 

- lengvieji automobiliai;

- mikroautobusai ir autobusai;

- lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai;

- lengvųjų ir krovininių automobilių priekabos.

 

KASKO draudimas atlygina Jūsų įmonės transporto priemonei padarytą žalą, dėl:

 

- eismo įvykio;

- gaisro;

- vagystės ar vandalizmo;

- stichinių nelaimių;

- kitų, staiga ir netikėtai įvykusių, nelaimingų atsitikimų.