Kelionių draudimas

Darbuotojų kelionių draudimas atlygina nuostolius, atsiradusius darbuotojo tarnybinės kelionės metu. Darbuotojo tarnybinės kelionės yra įskaitomos į darbo laiką, todėl įmonė yra finansiškai atsakinga už darbuotojo kelionės metu patirtus nuostolius.

 

Kelionių draudimo rūšys:

 

- Darbuotojų medicininių išlaidų kelionėje draudimas.

- Darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimas.

- Darbuotojų kelionių finansinių nuostolių draudimas.

- Darbuotojų bagažo draudimas.

- Darbuotojų civilinės atsakomybės kelionių metu draudimas.

 

Darbuotojų medicininių išlaidų kelionėje draudimas. Būtiną ambulatorinį arba stacionarinį gydymą, gydytojo paskirtus vaistus, būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės, būtiną ir neatidėliotiną parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui, laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų, mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.

 

Darbuotojų nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu draudimas. Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo traumų bei kaulų lūžių rizikos. Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma. Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos. Draudimo išmokos dydis traumų ir kaulų lūžių atveju mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnyrimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kt.) nuo draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos.

 

Darbuotojų kelionių finansinių nuostolių draudimas. Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties ir būsite apdraudęs šią riziką, tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins: kelionės atšaukimo išlaidas, papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę. Draudžiami įvykiai yra – apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos; apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala. Nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą atlygimani, jei pavėlavote atsitikus eismo įvykiui, pavėlavus viešajam transportui, esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.

 

Darbuotojų bagažo draudimas. Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. Draudimo išmoka mokama už: atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta; priverstinių pirkinių įsigijimą, kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val; nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis; nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

 

Darbuotojų civilinės atsakomybės kelionių metu draudimas. Tai įstatymais numatyta civilinė atsakomybė, kai reikia atlyginti kitam asmeniui padarytą žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui. (pvz., skubėdami Jūs netyčia stumtelėsite kitą žmogų, dėl ko šis patirs traumą, arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį. Pagal galiojančius civilinės atsakomybės įstatymus Jums bus pareikštas reikalavimas atlyginti žalą.) Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir dėl nepilnamečių vaikų padarytos žalos.