Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Drausdama savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų, kiekviena įmonė ne tik suteiks jiems saugumo jausmą ir gerą savijautą, bet ir sukurs rūpestingo darbdavio įvaizdį.

 

Šis draudimas palengvins tiek įmonės, tiek jos darbuotojų šeimų rūpesčius tuo atveju, kai dėl nelaimingo atsitikimo apdraustas darbuotojas pateks į ligoninę, laikinai praras nedarbingumą ar taps neįgaliu. Darbuotojui žuvus dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo išmoka bus išmokėta Jūsų nurodytam asmeniui.

 

Draudimo išmokos mokamos:

 

- mirties atveju (apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų);

- neįgalumo atveju (apdraustajam tapus neįgaliu dėl draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų);

- traumos atveju (apdraustajam patyrus kūno sužalojimų draudiminio įvykio metu);

- įvairiais apsinuodijimų, nušalimų, nudegimų atvejais;

- erkinio encefalito, Laimo ligos atvejais;

- mokami ligonpinigiai (kai yra apdraustos gydymosi ligoninėje dėl draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų išlaidos);

- mokami dienpinigiai (kai yra apdraustos laikino nedarbingumo dėl draudiminio įvykio metu patirtų kūno sužalojimų išlaidos).