Civilinės atsakomybės draudimas

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius, kuriuos įmonė padarė kitiems asmenims dėl netinkamai vykdomos veiklos ar nekokybiško produkto.

 

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas yra skirstomas į:

 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas atlygina dėl įmonės veiklos ar nekokybiškai pagaminto produkto atsiradusią žalą, kurią patiria tretieji asmenys.

 

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Profesinės civilinės atsakomybės draudimu yra apdraudžiamos įmonės, kurių veikla yra susijusi su tam tikrų paslaugų atlikimu:

 

- notarų kontoros;

- advokatų kontoros;

- antstolių kontoros;

- draudimo brokerių įmonės;

- audito įmonės;

- muitinės tarpininkai;

- gydymo įstaigos.

 

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas. Darbdavio atsakomybės draudimas atlygina žalą įmonės darbuotojams, kai žalos priežastimi tapo įmonės atsakingų asmenų aplaidumas atliekant savo pareigas. Šis draudimas apsaugo įmonės interesus, kadangi už ją yra atlyginama žala darbuotojams.

 

Darbdavio atsakomybės draudimas yra labiausiai aktualus toms įmonėms, kuriose yra padidinta profesinė rizika. Tokios įmonės dėl atsakingų asmenų aplaidumo gali patirti didelių nuostolių darbuotojo sužalojimo darbe arba žūties atveju.

 

Įmonės vadovų atsakomybės draudimas. Įmonės vadovų civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius, kuriuos dėl netinkamų vadovų veiksmų patiria įmonė ar tretieji asmenys.